رب آلبالو طبیعی

رب آلبالو طبیعی

رب آلبالو یک چاشنی خوشمزه و ترش، مناسب انواع غذاها مخصوصاً خوراک و خورشت های ایرانی. این چاشنی عطر بسیار اشتها آوری نیز دارد.